صندوق اقلیم سبز (GCF) یک صندوق جهانی است که تشکیل آن در سال 2010 توسط تعدادی از اعضای کنوانسیون تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد(UNFCCC) برای پاسخ به مشکلات تغییرات اقلیم کشورهای در حال توسعه، از طریق سرمایه گذاری برای کاهش انتشار گازهای گلخانه ای و ارتقای سازگاری در برابر تغییرات اقلیمی، به استناد ماده 11 کنوانسیون، پیشنهاد شد و در 11 دسامبر 2011 در اجلاس هفدهم اعضای کنوانسیون تغییر اقلیم در شهر دوربان آفریقای جنوبی به تصویب رسید.

دبیرخانه صندوق اقلیم سبز در شهر اینجوئون کره جنوبی مستقر است. مأموریت صندوق کمک به کشورهای درحال توسعه با تأمین مالی پروژه های اقلیمی است تا میزان انتشار گازهای گلخانه ای خود را کاهش دهند و جوامع آسیب پذیرشان با اثرات اجتناب ناپذیر تغییر اقلیم سازگار شوند.

هدف صندوق اقلیم سبز که در سال2020 توسط اعضای کنوانسیون تغییر اقلیم تأسیس شد، کمک مالی به کشورها در سرمایه گذاری در پروژه های کاهش پیامدهای تغییر اقلیمی است که اگرچه در بلندمدت دارای مزایای اجتماعی و محیط زیستی قابل توجهی بوده و سودآورند، اما به دلیل دوران طولانی بازگشت اقتصادی در اولویت قرار نمی گیرند.

تاکنون 54 کشور، 3 منطقه و یک شهر )پاریس(متعهد به پرداخت جمعاً به میزان 3/10 میلیارد دلار برای کمک مالی تغییر اقلیم شده اند که از این مقدار 31/8 میلیارد دلار به صندوق پرداخت شده است. کشور ژاپن با 5/1 میلیارد دلار کمک مالی به صندوق اقلیم سبز، حائز رتبه اول است. ایالات متحده با عدم پرداخت 2 میلیارد دلار از کل تعهد 3 میلیارد دلاری کشورش، بد حسابترین و بدهکار اصلی به صندوق اقلیم سبز تا 31 ژوئن 2020 محسوب میشود. عملکرد مالی اقلیمی کشورهای توسعه یافته با میزان تعهدات بسیج سالانه 100 میلیارد دلار فاصله زیادی دارد.

استفاده از منابع مالی صندوق اقلیم سبز مستلزم توجیه کافی در خصوص میزان کاهش انتشار و یا نحوهی سازگاری با تغییرات اقلیمی است. طرح ها بایستی طی فرایندی طولانی در جلسات هیئت مدیره صندوق که متشکل از نمایندگان کشورهای عضو است به تصویب برسد که با توجه به رقابت میان کشورها از حساسیت زیادی برخوردار است. صندوق شیوه نامه و شاخصهایی برای تخصیص منابع خود تصویب نموده که رعایت آنها الزامی است.

صندوق اقلیم سبز، برنامه آموزشی آماده سازی استفاده از منابع مالی خود را در سال 2020 در کشورهای مختلف به اجرا گذاشت. این برنامه در ایران با نظارت فائو (FAO) به عنوان نهاد تائید صلاحیت شده توسط صندوق اقلیم سبز و سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان مرجع صلاحیتدار ملی اجرا شده است.

شش معیار سرمایه گذاری صندوق شامل «پتانسیل اثربخشی، تانسیل تغییر الگو، پتانسیل توسعه پایدار، نیازهای دریافت کننده، مالکیت کشوری و کارایی و اثربخشی» است و گزارشهای دوره ای پروژه بر اساس شاخصهای « اندازه گیری عملکرد اقلیمی پروژه» شامل هدف تغییر الگو، مناطق تأثیرگذار در سطح صندوق، خروجی ها، نتایج، فعالیتها و ورودیهای خاص پروژه، نظارت و گزارش اشخاص تائید صلاحیت شده توسط صندوق اقلیم سبز» صورت میگیرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *