با افتخار بیش از دو دهه تجربه

به شرکت مهندسین مشاور راینه داران خوش امدید

شرکت مهندسین مشاور راینه داران با بهره گیری از چهار عامل، 1) تعهد به خط مشی سازمانی در ارائه خدمات تخصصی فراتر از الزام کارفرمایان 2) نیروی متخصص و متعهد علمی – اجرایی 3) دانش روزبه ویژه با رویکرد فرایند گرا در مدیریت و رهبری 4) مشارکت شرکت های معتبر بین المللی، انتخابی قابل اعتماد برای مشتریان در ارائه خدمات تخصصی مدیریت در حوزه های مدیریت منابع انسانی، مدیریت استراتژیک، خدمات مدیریت طرح (عامل چهارم)، بازاریابی و فروش، مهندسی مجدد، مدیریت پروژه و طرح، مدیریت تغییر و بهبود می باشد.

درباره ما

هسته علمی